Coaching

Ondernemers dragen zeker in deze tijd een grote verantwoordelijkheid. Wij begeleiden, ondersteunen en faciliteren coaching voor ondernemers die voor zichzelf richting willen bepalen. Zo komen ze erachter hoe zij hun toekomst vorm willen geven.

Leider van jezelf

We vinden het vooral belangrijk dat we onze deelnemers inspireren, motiveren en prikkelen. Bij onze coaching leren ondernemers hoe ze zelfsturend worden op het gebied van persoonlijke groei en ondernemen. Je kan zonder eigenwaarde niet de juiste keuzes maken, wat juist belangrijk is als ondernemer.

Zonder dat ze het weten, heeft iedere deelnemer een aantal kernkwaliteiten in zich. Bij de workshop ‘Leider worden van jezelf’ gaan ze ontdekken hoe ze deze verborgen kwaliteiten in kunnen zetten. De deelnemers voelen en ervaren welk persoonlijk gedrag ze nog in de weg zit. We willen dat ze hun kernkwaliteiten inzetten voor een stap in de goede richting.

Tijdens de coaching word je dus leider van jezelf. Hierbij hoort het besef dat iedereen verantwoordelijk is voor de keuzes die men maakt en de stappen die men zet. Daarbij speelt weerbaarheid een rol: opkomen voor jezelf en grenzen aangeven. De deelnemers stellen zich gedurende het traject voortdurend de vragen: “Hoe doe ik het nu?” en “Hoe kan ik dat anders gaan doen?”. Tijdens de leiderschapsworkshop op maat van Ron’s Care worden deze vragen mogelijk voor je beantwoord.

Leider worden

Dit betekent nog niet dat je leider bent van de één op andere dag. Een leider word je, en dat heeft tijd nodig. Het leiderschap heeft alles te maken met energie en gevoel. Maar het is een proces om erachter te komen welke gevoelens daar precies bij komen kijken en hoe je daarmee omgaat. Wat heb je bijvoorbeeld nodig als onzekerheid en angst de drijfveren zijn van je handelen? Hoe buig je dat om zodat je toch jezelf kan laten zien? Tijdens onze cursus werken we aan een persoonlijk groeiproces waarin assertiviteit, handelen uit gevoel van eigenwaarde en zelfrespect centraal staan. Er is tijd nodig om deze kwaliteiten aan te spreken.

Competenties

Omdat we tijdens de cursus werken met een groep mensen of individueel, spreekt iedere deelnemer specifieke basisvaardigheden aan. Om als groep te functioneren is het belangrijk dat ieder individu beschikt over een aantal basiscompetenties. Wij geven alvast een aantal voorbeelden:

Deze en andere competenties moet je beheersen om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het groepsproces. Dit lukt alleen door te oefenen en leren. Daarbij is het belangrijk dat iedereen in de groep zich veilig en geboren voelt en fouten durft te maken. Daar leer je van.

Groepsproces

Niet alleen uit onderzoek, maar ook uit onze eigen ervaring blijkt dat groepen mensen niet veel anders functioneren dan groepen dieren in de natuur. Een hondenroedel is daar een goed voorbeeld van. Een roedel is een afspiegeling van een groep individuen die samen een hecht team vormen om in de natuur te kunnen overleven. In een roedel levert ieder lid van de groep een eigen bijdrage, waardoor ieder individu een rol speelt in het groepsproces. Daarom vormt werken met honden een uitgangspunt voor deze leiderschapstraining. Dit doen we door tijdens de praktijktraining in te zoomen op de groepsdynamiek en het groepsproces van jullie roedel. Ook focussen we op het functioneren van iedere deelnemer.