Re-integratie

Er zijn diverse redenen waarom jongeren en volwassenen tijdelijk thuis komen te zitten om te rusten, herstellen, ontwikkelen of ontdekken. Hierna komt het moment dat ze gaan re-integreren. Dat kan zijn in het vinden van een nieuwe onderwijsplek of in het werkbare leven. Om dat te kunnen is uiteraard een aanlooptijd nodig, die we bij Ron’s Care aanbieden.

Arbeidsmarkt

De situatie is voor veel jongeren lastig. De werkeloosheid stijgt onder deze groep en steeds vaker verlaten jongeren vroegtijdig hun school, zonder (vak)diploma’s. Doordat ze vaak ook geen relevante werkervaring hebben opgedaan is integratie op de arbeidsmarkt ook moeilijk en in sommige gevallen zelfs helemaal onmogelijk. Voor deze jongeren hebben we bij Ron’s Care de mogelijkheid om die werkervaring op te doen. Dit kan door middel van leerwerkplekken en werkervaringsplaatsen die we in samenwerking met re-integratiebureaus, gemeenten en UWV aanbieden. Zo willen we de afstand tot de arbeidsmarkt voor jongeren, vroegtijdige schoolverlaters, verkleinen. Tevens bieden we een plek voor minderjarige schoolverlaters die nog onder de leerplicht vallen.
re-integratie arbeidsmarkt

Ron's hulp

De hulp van Ron’s Care reikt ver. Via diverse organisaties, zorginstellingen, speciaal onderwijs, UWV en gemeentes kunnen ook jongeren en volwassenen met beperkingen zowel lichamelijk als mentaal bij Ron’s Care terecht om weer rust en groei te mogen ervaren voor een weer haalbare voor hen toekomst, bij ons of verder groeien op een andere plek die bij hen past. Door kennis en werkervaring op te doen met onze op maat gemaakte dagbestedingsprogramma’s of trajecten krijgt iedereen bij ons de kans op de arbeidsmarkt of onderwijs te vinden, passend bij hun kunnen en/of passie.

Samenwerkingsverbanden

Wij zijn eveneens partner van organisaties die gespecialiseerd zijn in het opvangen van kinderen met ernstige gedragsbelemmeringen, zoals onderwijsinstellingen als de Keyzer, Bodde en Parcours. Ook in samenwerking met Jeugdzorg, Afdeling Leerplicht van gemeenten en Reclassering zijn we ervoor deze kinderen te begeleiden en ondersteunen. Ons doel is om deze kinderen te erkennen in wie ze zijn en wat ze kunnen en ze de nodige kennis en werkervaring aan te bieden. In samenwerking met diverse andere organisaties en zorg instellingen geven we ook mensen met een beperking de mogelijkheid om naar vermogen mee te draaien in de samenleving. Voorbeelden van organisaties met wie wij samenwerken zijn onder andere: GGZ, UWV, Amarant, Prisma, RIBW-werk en Inkomen gemeente Tilburg, Traverse, Siza en nog diverse stichtingen.

Traject op maat

Om zoveel mogelijk mensen op een zo goed mogelijke en persoonlijke manier te kunnen begeleiden hebben we bij Ron’s Care samenwerkingen met zorginstellingen, psychologen, psychotherapeuten en scholen. Zo kunnen we iedereen een traject op maat aanbieden en de hulp geven die ze wensen en nodig hebben.