Samenwerkingspartners

GGZ

Via de gemeente kunnen GGZ-cliënten terecht bij Ron’s Care. Mensen die moeilijk of zelfs helemaal niet kunnen functioneren in de maatschappij krijgen bij ons een dagbestedingsprogramma. Zo helpen we mensen die aan het herstellen zijn van verschillende mentale en/of fysieke klachten. Het creëren van zinvolle dagbestedingsprogramma’s gebeurt in samenwerking met de GGZ-consulenten en de cliënten zelf. We kijken naar wat wel kan en wat we cliënten kunnen leren. Centraal staat dat we niet in beperkingen denken maar in mogelijkheden en kansen voor zowel de korte als de lange termijn. Tijdens het doorlopen van de persoonlijke dagbestedingsprogramma’s staan de cliënten onder begeleiding van gediplomeerde medewerkers van Ron’s Care.

Samenwerking GGZ

Voor een optimale begeleiding staat Ron’s Care nauw in contact met de GGZ. We investeren hierbij in kennisoverdracht en persoonlijke begeleiding. Daarnaast worden er evaluatiemomenten ingepland met cliënt en GGZ-consulent en zorgen we ervoor dat alle cliënten de aandacht en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben en waar ze zelf behoefte aan hebben. De vooruitgang van alle cliënten wordt continu door ons gemonitord. De GGZ-consulent wordt ingeschakeld wanneer de cliënt of de situatie hier om vraagt. Tijdens het complete proces staat het welzijn van de cliënt altijd centraal.