Over ons

Ron's Care

Ron’s Care is een onderdeel van Ron’s Total Dog Care. Ron’s Care is een zorg- en coachingscentrum voor samenwerken aan groei. De organisatie is ontstaan uit de ervaring van Ron Kusters in het helpen van hondeneigenaren en probleemgedragingen bij honden. Honden spiegelen menselijk gedrag, lichaamstaal en energie. Honden voelen en doen, zijn niet-sociaal wenselijk en gedragen zich zuiver vanuit het gevoel. Daarvan valt veel te leren voor ons als mensen. Vooral over onszelf. Het werken met honden geeft inzichten in waar je als mens staat. Wat je tegenhoudt en blokkeert, wat je laat vluchten en/of vechten. Het geeft je inzichten in waar je groeipotentieel ligt en wat je nodig hebt om te kunnen groeien.

Het coachen van mensen door middel van het werken met honden biedt daarom alle ruimte voor persoonlijke ontwikkeling op gevoelsniveau.  

Vanuit de zorgtak bieden we ruimte voor dagbesteding (PGB/WMO/WLZ), re-integratie en vrijwilligerswerk.

Maatwerk, passend bij de mens, is ons startpunt om samen te werken aan groei. Zowel voor (particuliere) klanten die we coachen in individuele coachingstrajecten, als de programma’s die we bieden aan zorgcliënten.

Samenwerken is de sleutel en diversiteit de kracht.

In een veilige, natuurlijke omgeving krijgen mensen bij ons de ruimte om te groeien door persoonlijke, individuele begeleiding. Maar ook samenwerken met anderen, met het doel de verbinding met jezelf en met anderen aan te gaan, is daar onderdeel van. We maken het mogelijk om aandacht te geven aan de kwaliteiten van de mens, deze naar boven te halen en verder te ontwikkelen. Er wordt ingezet op persoonlijke groei.

Binnen een veilige en duurzame omgeving oefenen en leren om te groeien naar een evenwichtige relatie met jezelf.

Zorgcoaches

Professionele gediplomeerde zorgcoaches begeleiden, stimuleren en motiveren de mensen die bij ons hun dagbesteding en/of vrije tijd invullen. Leren is het doel. Vanuit individuele hulpvragen en leerdoelen werken we vanuit een op maat gemaakt programma. Dit wordt opgepakt door het kleinschalige professionele team van Ron’s Care.  Het welzijn van de mens staat hierbij voorop. Als zorgexpert en zorgcentrum voor (zorg-/re-integratie) cliënten, biedt Ron’s Care ruimte voor maatschappelijk participatie en persoonlijke begeleiding aan uiteenlopende doelgroepen. Als coachingscentrum is Ron’s Care de coachingsorganisatie voor iedereen die de behoefte heeft om te groeien als mens en leider te worden van zichzelf. Ron’s Care is een organisatie waar je mag (leren) zijn wie je bent, jezelf leren leren en ontwikkelen tot wie je wilt zijn. We zien onszelf als de sleutel tussen voelen en doen, waarbij ‘veiligheid’, ‘geborgenheid’ en ‘jezelf mogen zijn’ het fundament zijn.

Onze missie

Ron’s Care is een zorg- en coachingscentrum voor mensen die binnen een veilige, kleinschalige, natuurlijke omgeving willen leren en groeien om te komen tot een evenwichtige relatie met zichzelf.

Wij geven de mens ruimte. Ruimte om zichzelf beter te leren kennen, fouten te durven maken, ontdekken wie ze zijn, ontwikkelen tot wie ze willen zijn, werken aan persoonlijke groei. Op eigen tempo en naar eigen niveau.  In een veilige, geborgen omgeving biedt Ron’s Care daarvoor diverse maatwerkgerichte zorg- en coachingsprogramma’s.

De filosofie, het totaalconcept gekoppeld met de organisatie Ron’s Total Dog Care én de zeer persoonlijke op maatgerichte werkwijze maakt Ron’s Care uniek en onderscheidend.

Kwalitatieve zorg en coaching

Een team van gediplomeerde NOBCO/Autisme experts en ervaringsdeskundigen beschikt over uitgebreide kennis en ruime praktijkervaring voor het geven van professionele zorg en coaching op het gebied van zelfredzaamheid, weerbaarheid, zelfvertrouwen, authenticiteit, eigenwaarde, identiteitsontwikkeling. Het algehele welzijn van de mens staat bij ons op nummer één.

We begeleiden je tot een evenwichtige, gezonde relatie met jezelf en daarmee met je omgeving. Je leert leven vanuit je eigenwaarde en weerbaar te zijn waardoor je leeft als leider van jezelf, wat je trots en tevreden laat voelen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Op gepaste wijze geeft Ron’s Care veel terug aan de burgers in de maatschappij. Niet iedereen krijgt de kans om op eigen kracht een evenwichtig leven en relatie met zichzelf op te bouwen. Wij bieden werkervaringsplekken voor mensen met PGB’s en andere aandachtsgebieden om ze veilig en vol vertrouwen terug te laten keren in de (werk)maatschappij, waarin elk uniek mens er mag zijn en de ruimte kan nemen voor zijn of haar persoonlijke ontwikkeling en aandachtsgebieden. Bij Ron’s Care mag je zijn.

Onze visie

Ron’s Care heeft de ambitie om op langere termijn als zorg- en coachingscentrum dé voorkeursorganisatie te zijn voor reguliere zorginstellingen.

We willen de marktleider zijn die:

  • Voor zorgcliënten de zorgexpert is voor het bieden van begeleiding op maat passend bij de individuele hulpvragen van zorgcliënten.

Ieder mens is anders. Kwetsbare zorgmensen verdienen persoonlijke aandacht en maatwerk programma’s op het lijf geschreven van de persoon in kwestie. Ron’s Care gelooft niet kwantiteit en standaard reguliere programma’s. We richten ons daarom op kwaliteit en de ontwikkeling van persoonlijke doelen aansluitend bij de kernkwaliteiten van de zorgcliënt. 

  • Voor mensen die behoefte hebben aan persoonlijke groei het coachingscentrum zijn bij wie zij de evenwichtige relatie met zichzelf terugvinden.

Geven, aanpassen, sociaal-wenselijk zijn. We hebben het onszelf zo gemakkelijk aangeleerd. En wij delen de mening dat ‘willen geven’, ‘kunnen aanpassen’ en ‘rekening houden met andere mensen’ hele goede eigenschappen zijn. We zijn echter ook van mening dat wij daar als mensen te ver in zijn gegaan, ten koste van een kostbaar goed: onszelf. Ron’s Care biedt coachingstrajecten waarin mensen weer een deel van zichzelf terugvinden en opnieuw een evenwichtige relatie met zichzelf creëren, vol zelfvertrouwen, weerbaarheid, zelfredzaamheid en tevredenheid.

Ron’s Care – Sleutel tussen voelen en doen