Maatschappelijk Betrokken

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Op gepaste wijze wordt veel teruggegeven aan burgers in de maatschappij. Niet iedereen krijgt de kans om op eigen kracht een evenwichtig leven (en relatie met zichzelf) op te bouwen. Wij bieden werkervaringsplekken voor mensen met PGB’s en andere aandachtsgebieden om ze veilig en vol vertrouwen terug te laten keren in de (werk)maatschappij, waarin elk uniek mens er mag zijn en de ruimte kan nemen voor zijn of haar persoonlijke ontwikkeling en aandachtsgebieden. Bij Rons Care mag je Zijn. Op het gebied van menselijke (welzijns/gezondsheids)zorg biedt Rons Care als (vrijwillige) hulp-/zorgorganisatie ruimte voor maatschappelijke participatie en persoonlijke begeleiding aan uiteenlopende doelgroepen. In die hoedanigheid werkt Rons Care samen met verschillende organisaties.

Dagbesteding PGB-cliёnten

Rons Care biedt dagbestedingsprogramma’s aan inwoners van Tilburg e.o. die een PGB hebben en op  zoek zijn naar structuur en stabiliteit in hun leven. In samenwerking met de gemeente Tilburg stelt Rons Care voor deze mensen gepaste en persoonlijke dagbestedingsprogramma’s samen, met het doel deze mensen een kans te geven om te herintreden in de maatschappij c.q. de arbeidsmarkt.

Re-integratiebureaus

Rons Care biedt jongeren de mogelijkheid om werkervaring op te doen door middel van diverse leerwerkplekken en werkervaringsplaatsen. In samenwerking met re-integratiebureaus creëert Rons Care mogelijkheden om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen c.q. op te heffen. Niet alleen vroegtijdige schoolverlaters vinden hun weg naar Rons Care. Ook moeilijk opvoedbare jongeren (via Sense) en volwassenen vergroten hun kansen op re-integratiebureaus op de arbeidsmarkt door het opdoen van kennis- en werkervaring bij Rons Care door middel van maatwerkgerichte dagbestedingsprogamma’s. Voor scholen, gespecialiseerd in het opvangen van kinderen met ernstige gedragsstoornissen (zoals bijvoorbeeld De Keizer, Bodde, Kompaan) is Rons Care eveneens een belangrijke partner. Het doel is deze kinderen kennis- en werkervaring op te laten doen, hen te erkennen in wie ze zijn en de kinderen te laten groeien in wat ze kunnen.

Algemeen m.b.t. hulpverlenende instanties

Het Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW) helpt eenieder met maatschappelijke en sociale problemen. In die situaties is het noodzaak dat medewerkers over een bepaalde mate van assertiviteit beschikken om sturing te kunnen geven aan mensen en de situatie(s) waarin zij zich bevinden. Assertiviteit is een competentie die mensen zich eigen kunnen maken door middel van oefeningen. Als business-partner ondersteunt Rons Care het IVM bij de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers door het verzorgen van assertiviteitstrainingen, waarbij honden als hulpmiddel dienen om persoonlijke doelen te realiseren. Medewerkers worden door oefening bekwaam in het nemen en behouden van leiderschap.