Dagbesteding

Bij Ron’s Care bieden we op maatgerichte trajecten en dagbesteding aan voor mensen in de omgeving van Tilburg met diverse hulpvraag indicaties (PGB, Wmo, Wlz). Zo kunnen we ze structuur en stabiliteit bieden. Dit doen we in samenwerking met verschillende zorginstellingen. Hiervoor stellen we persoonlijke bestedingsprogramma’s op die erop gericht zijn om mensen weer een kans te geven op herintreding in de maatschappij of de arbeidsmarkt.

Voor de cliënt

Om de cliënten zo goed mogelijk te kunnen helpen weer wat richting te geven in hun leven kunnen we bij Ron’s Care een aantal dingen aanbieden. Allereerst beschikken we over een natuurlijke en fijne omgeving in de buitenlucht, wat zorgt voor rust. Tijdens het dagprogramma zorgen we ervoor dat iedereen lekker bezig is. We leggen hierbij vooral de focus op de kwaliteiten en datgene wat een persoon wel kan, in plaats van op de beperkingen. Op die manier kunnen ze zichzelf zijn en worden ze niet in een bepaalde positie gedwongen. Hierbij komt veel samenwerken kijken met anderen en het werken met dieren. Tijdens de dagbesteding bieden we structuur, leren we ze geborgenheid geven en creëren we een veilige sfeer, zodat iedereen zich prettig voelt.

Ron's care dagbesteding

Voor de zorginstelling

De dagbesteding bieden we aan in samenwerking met verschillende zorginstellingen. Dit levert de zorginstelling gekwalificeerd en gecertificeerd personeel op dat de programma’s van de cliënten verzorgt. We hanteren bovendien specifieke kwaliteitsprotocollen voor een optimale begeleiding. Bij Ron’s Care staan we voor een hoge betrokkenheid bij en individuele begeleiding van de cliënt door onze zorgcoaches. We zorgen voor korte communicatielijnen met de zorgbegeleiders van de desbetreffende instanties en verzorgen uitgebreide evaluaties en rapportages van alle cliënten, indien dit past bij de hulpvraag en is gewenst.

Maatschappelijke participatie

Deze samenwerking met instanties reikt verder dan de afname van betaalde diensten bij RTDC in de vorm van PGB. In het kader van Maatschappelijke Participatie vervult RTDC al jaren de rol van vrijwillige hulporganisatie door het aanbod van diverse non-profit diensten. Vanuit deze rol is RTDC er voor iedereen, voor wie maatschappelijke participatie een (red)middel is om te kunnen (re-)integreren in de maatschappij en/of arbeidsmarkt. Het doel is hierbij om volwaardig te kunnen functioneren in onze maatschappij waarbij mensen geen uitval meer vertonen.