Stage, leer-werkplek

Beroepsgerichte onderwijs

RTDC is een door de SBB erkend leerbedrijf. De organisatie levert – zonder tegenprestatie – een educatieve bijdrage aan kennisinhoudelijke lesprogramma’s over honden, dieren en ecologie aan zowel VBMO (op de niveaus 1 tot en met 4), MBO- als HBO-gerichte onderwijsinstellingen. Gemiddeld bezetten per dag 4-6 stagiaires van deze opleidingen de leer-/werkplekken en krijgen zij de nodige kennis en begeleiding. Per jaar biedt RTDC 14.000 stage-uren. Hierin zijn de snuffelstages voor alle middelbare scholen niet begrepen.

Speciaal onderwijs

Voor verschillende speciale onderwijsinstellingen is RTDC partner. Kinderen die speciaal onderwijs volgen, ervaren naar school gaan en het dagelijkse reilen en zeilen op een andere manier. Niet alleen de opname van de (theoretische) lesstof kost meer moeite. Ook het doormaken van persoonlijke ontwikkelingen (persoonlijke groei) en de omgang met anderen wordt veelal als belastend ervaren. Het helpt deze kinderen handvatten te geven waardoor ze meer zelfvertrouwen en zelfrespect krijgen. De omgang met dieren kan daarin een wezenlijke rol spelen.

Afhankelijk van de mate van de afwijkende gedragingen die de hond vertoont, wordt in overleg met de eigenaar de hond voor een bepaalde tijd permanent opgenomen in de roedel. 

Door de intensieve één-op-één gedragstrainingen met de hond, de interactie met mensen en onderling andere honden resocialiseert de hond en zal zijn natuurlijke gedrag in positieve zin worden aangesproken.

Parallel aan deze socialisatietrainingen voor de hond, werken we samen met de eigenaar aan het (her)oppakken van zijn leiderschap door middel van de genoemde assertiviteits- en leiderschapstrainingen.

Voor deze scholieren geeft RTDC kosteloos assertiviteitstrainingen en clinics op onderwijsinstellingen. Dier en kind worden samengebracht. Op heel natuurlijke wijze wordt het welzijnsgevoel van deze kinderen verbeterd, waardoor het functioneren van hen direct positief wordt beïnvloed en blijvend wordt bevorderd.