Samenwerkingsverbanden

Instituut Maatschappelijk Werk

Het Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW) helpt iedereen met maatschappelijke en sociale problemen. In die situaties is het noodzakelijk dat medewerkers over een bepaalde mate van assertiviteit beschikken om sturing te kunnen geven aan mensen en de situatie(s) waarin zij zich bevinden.

Training in assertiviteit

Assertiviteit is een competentie die mensen zich eigen kunnen maken door middel van oefeningen. Als business-partner ondersteunt Ron’s Care het IMW bij de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers door het verzorgen van assertiviteitstrainingen. Hierbij dienen honden als hulpmiddel om persoonlijke doelen te realiseren. Medewerkers worden door oefening bekwaam in het nemen en behouden van leiderschap.

Lichamelijke of verstandelijke beperking

Er zijn ook gevallen waarin de oorzaak niet ligt in een gebrek aan specifieke competenties, maar in het feit dat mensen lichamelijk of verstandelijk beperkt zijn en situaties daarom voor hen onoverzichtelijk zijn. Voor deze mensen is Ron’s Care er als hulporganisatie om hun honden op te vangen. In die hoedanigheid werkt RTDC nauw samen met Amarant. De eigenaren van deze honden bieden we alle mogelijkheid om hun eigen hond te komen bezoeken.