Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingen met zorginstellingen en bureaus voor re-integratie

Bij Ron’s Care bieden we persoonlijke zorg aan verschillende groepen. Ook nodigen we mensen uit ons als vrijwilliger te helpen bij onze begeleidingstrajecten. Om dit te kunnen blijven bieden, werkt Ron’s Care samen met verschillende zorginstellingen en bureaus voor re-integratie.

Meedoenregeling van Gemeente Tilburg

De gemeente Tilburg biedt een kortingsregeling aan inwoners die een minimumloon verdienen en daardoor bepaalde hobbyactiviteiten niet kunnen betalen. Deze ‘Meedoenregeling’ wordt gesubsidieerd door de gemeente. Minima kunnen door deze regeling alsnog met hun hond meedoen aan de therapiesessies van Ron’s Care.

Bureau Bemoeizorg

Bureau Bemoeizorg houdt zich veel bezig met mensen die vereenzamen en zorg mijden. Door te werken aan de competenties Assertiviteit en Leiderschap kan je vaak eenzaamheid tegengaan. Wanneer je een hond hebt die ook sturing nodig heeft, zijn deze competenties al helemaal belangrijk. Ron’s Care werkt samen met Bureau Bemoeizorg om hun medewerkers te leren hoe je deze mensen en hun honden begeleid. Hoe neem je de regie in handen? Het contact tussen de medewerker en hond is bij deze trainingen het belangrijkst. Ron’s Care leert ze hoe je je als leider opstelt en hoe je dat vasthoudt. Wanneer de honden van cliënten van Bureau Bemoeizorg uit huis moeten worden geplaatst, worden zij opgevangen door Ron’s Care. Wij zorgen vervolgens voor de rehabilitatie en resocialisatie van de honden.

Re-integratiebureaus

Jongeren gaan steeds vaker vroeg van school af. Zonder de juiste diploma’s of betekenisvolle werkervaring komen ze zo in de maatschappij terecht. Maar op de arbeidsmarkt hebben ze vaak geen kans, omdat ze worden afgewezen door een gebrek aan diploma’s en ervaring. Het is dan ook geen verrassing dat de jeugdwerkloosheid al jaren stijgt. Ron’s Care laat jongeren werkervaring opdoen door ze bij verschillende leerwerkplekken en werkervaringsplaatsen aan te bieden.

Samen met re-integratiebureaus wil Ron’s Care ervoor zorgen dat jongeren makkelijker kunnen meedoen op de arbeidsmarkt. Wij werken samen met verschillende bureaus voor re-integratie, die zich ook focussen op andere groepen jongeren. Samen met Bureau Sense helpen we bijvoorbeeld moeilijk opvoedbare jongeren bij het opdoen van werkervaring. Daarnaast werken we met volwassenen via bureau Calder. Ron’s Care vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt door ze bij te laten leren en werkervaring op te laten doen. Dit doen we met programma’s voor dagbesteding, die gericht zijn op maatwerk.

Dergelijke samenwerkingsverbanden hebben we ook met diverse scholengemeenschappen zoals De Keizer, Bodden en Compaan, die zich richten op de opvang van kinderen met ernstige gedragsbelemmeringen. Ron’s Care vindt dit een belangrijke sociale taak en helpt daarom door deze kinderen kennis- en werkervaring op te laten doen. We willen ze laten zien wat ze werkelijk kunnen en hoe ze zich daarin kunnen ontwikkelen. Samen met bureau MEE wil Ron’s Care ook mensen met een beperking makkelijker mee laten doen in de samenleving.

Hulpverlenende instanties

Wanneer je te maken hebt met een maatschappelijk of sociaal kan je aankloppen bij het Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW). Medewerkers van dit instituut moeten assertief kunnen reageren in trainingssituaties, zodat ze de deelnemers kunnen sturen en hen beter kunnen helpen hun situatie te verbeteren.

Met oefeningen leren deze medewerkers bij Ron’s Care zich assertief op te stellen. Zo voelen ze zich comfortabel bij de competentie Assertiviteit. Ron’s Care ondersteunt het IMW door hun medewerkers een persoonlijke ontwikkeling te laten doormaken op het gebied van assertiviteit. Tijdens onze trainingen gebruiken we honden als hulpmiddel om deze ontwikkelingsdoelen te halen. Oefening baart kunst: medewerkers van IMW nemen en behouden door de training makkelijker de leiding.

Ron’s Care biedt dezelfde trainingen aan hondeneigenaren die door een gebrek aan assertiviteit en leiderschap hun hond niet kunnen controleren. In sommige gevallen ligt de oorzaak hiervan alleen niet het te weinig beheersen van competenties, maar aan een lichamelijke of verstandelijke beperking. Dan kan Ron’s Care, als dit nodig blijkt, hun honden opvangen. Hiervoor werken wij samen met het bureau Amarant.